เครื่องรัดกล่อง เครื่องแพคกล่อง, สายรัดพลาสติก,โลโก้หจก เอ็มเอไอ แพคเกจ , หจก.เอ็มเอไอ แพคเกจ, LOGO MAI PACKAGE

เทปกาวOPP / สีใส-สีชา

ยี่ห้อ POLYSEAL  ( มี2 ขนาด )

  • ขนาด 2" x  45  หลา   1ลัง/72ม้วน

  • ขนาด 2" x 100 หลา  1ลัง/54ม้วน

เทปกาวOPP , เทปใส , เทปสีชา , เทปปิดกล่อง , เทปโอพีพี , ตัวตัดเทปกาว , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปกาวยี่ห้อsealing ,  เทปใสยี่ห้อsealing , เทปสีชายี่ห้อsealing , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปใสยี่ห้อpolyseal  , เทปสีชายี่ห้อpolyseal , หจก.เอ็มเอไอ แพคเกจ , MAI PACKAGE
เทปกาวOPP , เทปใส , เทปสีชา , เทปปิดกล่อง , เทปโอพีพี , ตัวตัดเทปกาว , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปกาวยี่ห้อsealing ,  เทปใสยี่ห้อsealing , เทปสีชายี่ห้อsealing , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปใสยี่ห้อpolyseal  , เทปสีชายี่ห้อpolyseal , หจก.เอ็มเอไอ แพคเกจ , MAI PACKAGE

เทปกาวOPP , เทปใส , เทปสีชา , เทปปิดกล่อง , เทปโอพีพี , ตัวตัดเทปกาว , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปกาวยี่ห้อsealing ,  เทปใสยี่ห้อsealing , เทปสีชายี่ห้อsealing , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปใสยี่ห้อpolyseal  , เทปสีชายี่ห้อpolyseal , หจก.เอ็มเอไอ แพคเกจ , MAI PACKAGE
เทปกาวOPP , เทปใส , เทปสีชา , เทปปิดกล่อง , เทปโอพีพี , ตัวตัดเทปกาว , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปกาวยี่ห้อsealing ,  เทปใสยี่ห้อsealing , เทปสีชายี่ห้อsealing , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปใสยี่ห้อpolyseal  , เทปสีชายี่ห้อpolyseal , หจก.เอ็มเอไอ แพคเกจ , MAI PACKAGE

เทปกาวOPP , เทปใส , เทปสีชา , เทปปิดกล่อง , เทปโอพีพี , ตัวตัดเทปกาว , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปกาวยี่ห้อsealing ,  เทปใสยี่ห้อsealing , เทปสีชายี่ห้อsealing , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปใสยี่ห้อpolyseal  , เทปสีชายี่ห้อpolyseal , หจก.เอ็มเอไอ แพคเกจ , MAI PACKAGE
เทปกาวOPP , เทปใส , เทปสีชา , เทปปิดกล่อง , เทปโอพีพี , ตัวตัดเทปกาว , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปกาวยี่ห้อsealing ,  เทปใสยี่ห้อsealing , เทปสีชายี่ห้อsealing , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปใสยี่ห้อpolyseal  , เทปสีชายี่ห้อpolyseal , หจก.เอ็มเอไอ แพคเกจ , MAI PACKAGE

เทปกาวOPP , เทปใส , เทปสีชา , เทปปิดกล่อง , เทปโอพีพี , ตัวตัดเทปกาว , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปกาวยี่ห้อsealing ,  เทปใสยี่ห้อsealing , เทปสีชายี่ห้อsealing , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปใสยี่ห้อpolyseal  , เทปสีชายี่ห้อpolyseal , หจก.เอ็มเอไอ แพคเกจ , MAI PACKAGE
เทปกาวOPP , เทปใส , เทปสีชา , เทปปิดกล่อง , เทปโอพีพี , ตัวตัดเทปกาว , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปกาวยี่ห้อsealing ,  เทปใสยี่ห้อsealing , เทปสีชายี่ห้อsealing , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปใสยี่ห้อpolyseal  , เทปสีชายี่ห้อpolyseal , หจก.เอ็มเอไอ แพคเกจ , MAI PACKAGE

เทปกาวOPP , เทปใส , เทปสีชา , เทปปิดกล่อง , เทปโอพีพี , ตัวตัดเทปกาว , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปกาวยี่ห้อsealing ,  เทปใสยี่ห้อsealing , เทปสีชายี่ห้อsealing , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปใสยี่ห้อpolyseal  , เทปสีชายี่ห้อpolyseal , หจก.เอ็มเอไอ แพคเกจ , MAI PACKAGE
เทปกาวOPP , เทปใส , เทปสีชา , เทปปิดกล่อง , เทปโอพีพี , ตัวตัดเทปกาว , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปกาวยี่ห้อsealing ,  เทปใสยี่ห้อsealing , เทปสีชายี่ห้อsealing , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปใสยี่ห้อpolyseal  , เทปสีชายี่ห้อpolyseal , หจก.เอ็มเอไอ แพคเกจ , MAI PACKAGE

เทปกาวOPP , เทปใส , เทปสีชา , เทปปิดกล่อง , เทปโอพีพี , ตัวตัดเทปกาว , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปกาวยี่ห้อsealing ,  เทปใสยี่ห้อsealing , เทปสีชายี่ห้อsealing , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปใสยี่ห้อpolyseal  , เทปสีชายี่ห้อpolyseal , หจก.เอ็มเอไอ แพคเกจ , MAI PACKAGE
เทปกาวOPP , เทปใส , เทปสีชา , เทปปิดกล่อง , เทปโอพีพี , ตัวตัดเทปกาว , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปกาวยี่ห้อsealing ,  เทปใสยี่ห้อsealing , เทปสีชายี่ห้อsealing , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปใสยี่ห้อpolyseal  , เทปสีชายี่ห้อpolyseal , หจก.เอ็มเอไอ แพคเกจ , MAI PACKAGE

เทปกาวOPP , เทปใส , เทปสีชา , เทปปิดกล่อง , เทปโอพีพี , ตัวตัดเทปกาว , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปกาวยี่ห้อsealing ,  เทปใสยี่ห้อsealing , เทปสีชายี่ห้อsealing , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปใสยี่ห้อpolyseal  , เทปสีชายี่ห้อpolyseal , หจก.เอ็มเอไอ แพคเกจ , MAI PACKAGE
เทปกาวOPP , เทปใส , เทปสีชา , เทปปิดกล่อง , เทปโอพีพี , ตัวตัดเทปกาว , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปกาวยี่ห้อsealing ,  เทปใสยี่ห้อsealing , เทปสีชายี่ห้อsealing , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปใสยี่ห้อpolyseal  , เทปสีชายี่ห้อpolyseal , หจก.เอ็มเอไอ แพคเกจ , MAI PACKAGE

www.maipackage.com

เพจเฟสบุ๊ค : สายรัดพลาสติกและเครื่องรัดกล่อง

098-590-5883   092-267-4152

LINE ID : tongkh      ( คุณใหม่   คุณต๋อง )

เทปกาวOPP , เทปใส , เทปสีชา , เทปปิดกล่อง , เทปโอพีพี , ตัวตัดเทปกาว , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปกาวยี่ห้อsealing ,  เทปใสยี่ห้อsealing , เทปสีชายี่ห้อsealing , พิมพ์โลโก้เทปกาว , เทปใสยี่ห้อpolyseal  , เทปสีชายี่ห้อpolyseal , หจก.เอ็มเอไอ แพคเกจ , MAI PACKAGE

โทรศัพพท์ : 092-267-4152 , 09-8513-8922 , 098-590-5883

LineID : Tongkh  , ติดต่อ : คุณใหม่ , คุณต๋อง

Email : m.a.ikhpackage@gmail.com

Copyright 2017 MAIPACKAGE AND SERVICE  | All Rights Reserved